Echa przeszości – Dzieje Zbylutowa

0

 

Zbylutów – dawny Deutmannsdorf – do roku 1947 nosił polską nazwę Henryków. Przez wieki – poza kopalniami złota – bogactwem tutejszej okolicy był jaspis, karneole i agaty – oraz piaskowiec. Naturalną oś miejscowości od początku stanowił, dostarczający jej mieszkańcom świeżej wody, strumień Chmielnik.

 

ZOBACZ WIDEO

Dodaj Komentarz