Uczniowie z Ukrainy w ZSE w Rakowicach

1

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich kształci nie tylko młodych Polaków ale także coraz liczniejszą grupę młodzieży z Ukrainy. W tym roku szkolnym jest to siedemnaścioro uczniów, ale podczas niedawno zorganizowanego w placówce Dnia Otwartego do Rakowic przyjechała kolejna grupa młodych Ukraińców zainteresowanych edukacją w tej szkole.

1 komentarz

Dodaj Komentarz