Matka Boska ze Świrza

0

W Gierałtowie w gminie Nowogrodziec znajdują się unikalne obrazy. Przyjechały one wraz z repatriantami z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Matka Boska ze Świrza jest patronką świąt kresowych, najbliższe już 25 czerwca.

Dodaj Komentarz