Porządek w gminie

0

Podczas ostatniej sesji rady miasta Bolesławca radni zajmowali się między innymi tematem współpracy gminy miejskiej z organizacjami pożytku publicznego czy realizacji zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Dodaj Komentarz