Echa przeszłości – Henryków (k. Lubania)

0

W lutym i marcu 1945 roku na dalekich przedpolach Lubania stoczono krwawe walki. Przyniosły one ostatni, krótkotrwały tryumf hitlerowskim siłom zbrojnym, natychmiast wykorzystany przez nazistowską propagandę. W istocie jego znaczenie miało jedynie epizodyczny, lokalny charakter. Pomimo zgromadzenia resztek odwodów podejmowane tu przez armię niemiecką działania nie mogły zmienić losu zbrodniczej III Rzeszy. Zamiast tego spowodowały tylko kolejne ofiary w ludziach i wielkie zniszczenia.

Dodaj Komentarz