Echa Przeszłości – Olszanica

0

Osią rozciągniętej na dużej przestrzeni Olszanicy jest szosa, prowadząca ze Złotoryi do Bolesławca. Droga ta, łącząca od dawien dawna owe ośrodki miejskie, stanowiła uczęszczany szlak handlowy. Przez długie lata opodal niego znajdowano w różnych miejscach drobiny cennego kruszcu – a nawet większe samorodki złota.

Dodaj Komentarz