Echa przeszłości – Miłoszów

1

Miłoszów – do 1945 roku Hartmannsdorf – to miejscowość leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Leśnej. Jej zabudowania wznoszono po obydwu stronach Miłoszowskiego Potoku, który wkrótce po opuszczeniu wsi kończy swój bieg w wodach Kwisy. Już w roku 1460 osada występowała w źródłach jako Hartmannsdorff. Przez kilka wieków stanowiła własność rodu von Döbschitz. Niegdyś wytrawni rzemieślnicy mieli tu swoją szlifiernię granatów i pereł. Kiedy w Europie wybuchały militarne starcia – młodzi mężczyźni powoływani do wojska wyruszali stąd na bitewne pola i często z nich nie wracali. Stawiano im później pomniki, które miały upamiętnić wszystkich, ginących także z dala od rodzinnej ziemi.

1 komentarz

Dodaj Komentarz