POLECAMY – 70. rocznica osadnictwa na „ziemiach odzyskanych”. Pomnik pamięci w Otoku.

0

„Dziękujemy Opatrzności Bożej, ostoi naszej wiary za powrót do Polski po 50 latach pobytu na obczyźnie. W 70 rocznicę powrotu polaków z byłej Jugosławii i Kresów Wschodnich” tak brzmi napis na obelisku, który ma przypominać kolejnym pokoleniom o losach ich przodków. Pomnik jest darem mieszkańców Bożejowic, Rakowic i Otoku w hołdzie osadnikom z 1946 roku.

Dodaj Komentarz