Echa przeszłości – Ubocze

0

Ubocze to urokliwa wieś łańcuchowa, leżąca w powiecie lwóweckim, której zabudowania wzniesiono przy niewielkim strumieniu. W źródłach wzmiankowano ją już w 1305 roku, ale dużo wcześniejsze prapoczątki osadnictwa na tym terenie związane były prawdopodobnie z przybyciem tu Franków.

Dodaj Komentarz