Projekt „Na pomoc!”

0

Projekt „Kommando „Zur Hilfe! Na pomoc!” złożony przez Powiat Lubański w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.  Wartość projektu to ponad milion Euro.  Doposażone zostaną jednostki straży pożarnych, odbędą się wspólne ćwiczenia oraz opracowana zostanie wspólna publikacja

Dodaj Komentarz