Nowe miejsce dla szkoły specjalnej

W Bolesławcu samorząd miejski porozumiał się z władzami starostwa i oddał mu za darmo budynek przy ulicy Bankowej, w którym teraz będzie Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. Najprawdopodobniej już od nowego roku szkolnego, dzieci przeniosą się ze zrujnowanego „pałacu” przy Zgorzeleckiej, do przystosowanej, dla ich specjalnych wymagań, szkoły.