Echa przeszłości – Nim Świętoszów stał się polski

0

Świętoszów – do 1945 roku Neuhammer a. Ǫuais – to najbardziej na północ wysunięta miejscowość gminy Osiecznica, rozłożona na prawym brzegu Kwisy. Najprawdopodobniej u schyłku XIV wieku założono tu kuźnicę, wytapiającą żelazo z występujących obficie na tym obszarze rud darniowych. Sama wieś powstała dopiero około roku 1550.

Dodaj Komentarz