Nowe możliwości w specjalnej strefie

0

Dogodne warunki dla nowych inwestorów i co najważniejsze pomoc publiczna w kwotach do tej pory najwyższych – to wszystko w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach, w gminie Nowogrodziec. „Ruch w strefie” to realna szansa na nowe miejsca pracy.

Dodaj Komentarz