Echa przeszłości – Pielgrzymka, wieś przy wygasłych wulkanach

0

Dzieje współczesnej Pielgrzymki – której istnienie odnotowano już w roku 1251 – sięgają znacznie odleglejszych czasów, gdy na terenach tych żyło plemię Bobrzan. Nie wszyscy historycy przypisują im jednak zasadniczą rolę w tworzeniu tu zrębów pierwotnego osadnictwa, przypominając znaczenie Trzebowian.

 

Dodaj Komentarz