Echa przeszłości – Pielgrzymka, wieś przy wygasłych wulkanach

1

Dzieje współczesnej Pielgrzymki – której istnienie odnotowano już w roku 1251 – sięgają znacznie odleglejszych czasów, gdy na terenach tych żyło plemię Bobrzan. Nie wszyscy historycy przypisują im jednak zasadniczą rolę w tworzeniu tu zrębów pierwotnego osadnictwa, przypominając znaczenie Trzebowian.

 

1 komentarz

  1. I kompletnie nic o jakże ważnych wydarzeniach 1813 r. podczas kampanii napoleońskiej na Dolnym Śląsku.
    Tabu jakieś czy co.

Dodaj Komentarz