Echa przeszłości – Wojcieszyn wioska Don Kichota

0

Na przestrzeni minionych wieków zmieniali się właściciele wsi oraz jej nazwa. Być może zakładał ją rycerz Albert, domniemany poddany świętej Jadwigi – teza ta jednak nie ma żadnego źródłowego potwierdzenia.
Z roku 1333 pochodzi miano Alberti Villa, później – w roku 1414 był to Albrechtsdorf – wreszcie po kilku kolejnych zmianach pojawiła się w roku 1726 nazwa Ulbersdorf i taka – z modyfikacjami w zapisie – istniała aż do końca II wojny światowej.

Dodaj Komentarz