ECHA PRZESZŁOŚCI – MIĘDZY LUBANIEM A LEŚNĄ

0

Niemal dokładnie na południe od Lubania leży miejscowość Leśna. Prowadzą do niej dwa szlaki komunikacyjne – asfaltowa szosa i linia kolei żelaznej. Przebiegają one w bliskim sąsiedztwie rzeki Kwisy, wzdłuż której w minionych wiekach zakładano ludzkie osady.

Dodaj Komentarz