ECHA PRZESZŁOŚCI – WIEŚ DWÓCH KOŚCIOŁÓW, ZIMNA WODA

0

Zimna Woda to typowa ulicówka, której zabudowania zlokalizowane są głównie wzdłuż drogi prowadzącej z Liśćca do Raszówki. Niektóre publikacje podają, że wieś lokował na prawie magdeburskim książę lubińsko-ścinawski Ludwik I w 1335 roku – i z tego czasu pochodzi pierwsza wzmianka o tej miejscowości.

 

Dodaj Komentarz