Wykształcony – zadowolony

0

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. To szkoła dla dorosłych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Co ważne, nauka jest darmowa, certyfikaty potwierdza Okręgowa komisja Egzaminacyjna i uznają je pracodawcy. Nigdzie daleko jeździć nie trzeba, a dodatkowe umiejętności podnoszą wartość pracownika i dają nowe możliwości.

Dodaj Komentarz