17 milionów złotych na inwestycje

1

8 milionów złotych na tak zwaną dużą rewitalizację przestrzeni publicznej,  3 i pół miliona złotych na termomodernizację budynków,  milion trzysta tysięcy złotych dla wspólnot mieszkaniowych na niezbędne remonty – to tylko niektóre z inwestycji jakie przeprowadzone zostaną we Wleniu.

1 komentarz

Dodaj Komentarz