Zagospodarowanie przestrzenne Gryfowa Śląskiego

0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzy się na lata. W Gryfowie Śląskim prace nad nim są już na finiszu. Wpływ na to,  jak będzie zagospodarowane miasto mieli także mieszkańcy. Plan jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj Komentarz