ECHA PRZESZŁOŚCI – LUBAŃSKIE GÓRY

0

Lubań – to pierwotnie osada handlowa i celna, wzniesiona na przecięciu szlaków, prowadzących ze Śląska do Czech oraz z Rusi do Miśni i Łużyc. Nie jest znana bezsporna data lokacji grodu. Część historyków utrzymuje, że musiała ona nastąpić w drugiej połowie XIII wieku, co z kolei podważają inni badacze.

Dodaj Komentarz