ECHA PRZESZŁOŚCI – WIEŚ GWARKÓW ZŁOTA, BIELANKA

0

Na Pogórzu Kaczawskim, w powiecie lwóweckim leży jedna z najstarszych wsi na tym terenie – Bielanka. Jej nazwę przekształcano wielokrotnie – poczynając od Luternsiven w 1217 roku aż do Lauterseiffen w roku 1816. W latach 1945 – 1947 osadę określano mianem Stara Wieś – potem została Bielanką.

Dodaj Komentarz