ECHA PRZESZŁOŚCI – UROKLIWA ŚWIERZAWA

0

Świerzawa – do 1946 roku Schönau – pięknie rozlokowana nad rzeką Kaczawą i jej dopływem Kamiennikiem już w 1296 roku otrzymała prawa miejskie od księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Przebiegał tędy prastary szlak kupiecki, wiodący ze Złotoryi do Jeleniej Góry. Dwie bramy grodu – Dolna i Górna – umożliwiały pobieranie stosownych ceł i kontrolowanie przejazdu handlarzy.

Dodaj Komentarz