Ruszyła rekrutacja na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy -wybierz kierunek dla siebie

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zaprasza na studia !

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019.
W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają do wybory kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, studia magisterskie oraz jednolite studia magisterskie !
Wszystkie prowadzone na naszej Uczelni kierunki to kierunki o profilu praktycznym, znacznie zwiększające szansę na zatrudnienie po studiach.

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
specjalności:
– menadżer w administracji publicznej
– administracja i prawo w biznesie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
– administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
– służby mundurowe w bezpieczeństwie

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA*

DIETETYKA
specjalności:
– dietetyka kliniczna
– żywienie zbiorowe

FILOLOGIA
specjalności:
– filologia angielska
specjalizacje:
– język angielski w biznesie
– język angielski z językiem niemieckim

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
specjalności:
– finanse podmiotów gospodarczych
– rachunkowość i podatki

PEDAGOGIKA
specjalności:
– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (specjalność nauczycielska)
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie
– edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych

PIELĘGNIARSTWO – studia stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE – studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE
specjalności:
– zarządzanie przedsiębiorstwem
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– lean management

Studia inżynierskie

INFORMATYKA
specjalności:
– programowanie aplikacji mobilnych i internetowych
– systemy i sieci komputerowe
– grafika komputerowa

INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH*
specjalności:
– automatyka i mechatronika przemysłowa
– badania i pomiary przemysłowe
– przemysłowe procesy technologiczne
– zarządzanie energią w przemyśle

INŻYNIERIA TESTOWA
specjalności:
– testowanie elementów urządzeń mechatronicznych
– testowanie własności mechanicznych
– testowanie urządzeń sterujących

LOGISTYKA i TRANSPORT*
specjalności:
– inżynieria systemów logistycznych i transportowych
– logistyka produkcji i dystrybucji
– organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym
ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
– logistyka i inżynieria produkcji
– zarządzanie energią i inżynieria energetyczna
– inżynieria motoryzacyjna

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
– administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
– bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych
– kryminalistyka i techniki śledcze
– obronność państwa

FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
– finanse i inwestycje przedsiębiorstw
– zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie

PIELĘGNIARSTWO*

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

PRAWO*

Terminy rekrutacji podstawowej

elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: 4.06 – 6.08.2018 r.

przyjmowanie dokumentów: 6.08 – 8.08.2018 r.

ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 10.08.2018 r.

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SZCZEGÓŁÓW SZUKAJ NA :  http://www.pwsz.legnica.edu.pl

(Tekst zlecony)

Dodaj Komentarz