Ludzie mówią – zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00

0

Już niebawem w Lubaniu, w nocy, alkoholu łatwo się nie kupi. Podczas majowej sesji rady miasta Lubania, radni zdecydowali o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na terenie Lubania po godzinie 22.00. Na 18 radnych biorących udział w głosowaniu, 7  było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a 9 radnych było za przyjęciem uchwały. Już za kilka tygodni mieszkańcy nie kupią na terenie miasta alkoholu na wynos po godzinie 22.00. Uchwała została przegłosowana i zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu  przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zapytaliśmy ludzi na ulicach Lubania co sądzą na ten temat.

Dodaj Komentarz