Straty po suszy

0

Susza dała się we znaki rolnikom. Burmistrz Nowogrodźca wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód, na obszarach dotkniętych suszą, na terenie gminy Nowogrodziec. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Dodaj Komentarz