Dom Otwartego Serca – Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku

0

Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego. Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu lubańskiego. Ośrodek funkcjonuje od początku marca bieżącego roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach, gdzie uczestnicy kształtują umiejętności związane z samodzielnym funkcjonowaniem w życiu codziennym, takich jak: pracownia arteterapii, pracownia kulinarna, pracownia samoobsługi, pracownia komputerowa, pracownia ogrodnicza, pracownia aktywności fizycznej, pracownia nauki aktywnego spędzania czasu wolnego, gabinet psychologa/ pracownika socjalnego/ pedagoga. Ośrodek zapewnia uczestnikom dowożenie na zajęcia i odwożenie do miejscowości, w której mieszkają. Zapewniony jest także jeden ciepły posiłek w formie zupy. Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie ŚDS – Smolnik 22 lub pod telefonicznie po nr. 75 721 01 29. Informacje i pomoc można również uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 75 646 11 70 wew. 24.

Dodaj Komentarz