O bezpieczeństwie nad wodą

Jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą – tego, na Krępnicy, uczyli dzieci i młodzież strażacy z Bolesławca. Były między innymi symulacje niebezpiecznych zdarzeń nad wodą i pokazy ratownictwa.