e-usługi dla dziesięciu gmin

0

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” jest realizowany przez 10 gmin z czterech powiatów województwa dolnośląskiego.

Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec, Partnerami projektu są gminy: Gmina Bolesławiec, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka, Miasto i Gmina Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Sulików oraz Gmina Zagrodno.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dodaj Komentarz