Park Bonina

0

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu im. Szarych Szeregów wystąpiła do Rady Miasta Bolesławiec z wnioskiem o nadanie parkowi położonemu między ulicami: Parkowa, Podgórna i Tyrankiewiczów imienia Harcmistrza Huberta Bonina. Radni zgodzili się na to.

Dodaj Komentarz