Komisje stałe bolesławieckich radnych

0

5 grudnia 2018 r. Rada Miasta Bolesławiec ustaliła składy osobowe sześciu komisji stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

projekt muzycznie sesja sesja1 sesja2

Komisja Rewizyjna: Leszek Chudzik – przewodniczący komisji, Renata Fredyk – zastępca przewodniczącego, Łukasz Molak, Szymon Pogoda, Andrzej Żuk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Renata Fredyk – przewodnicząca komisji, Zdzisław Abramowicz – zastępca, Łukasz Jaźwiec, Łukasz Molak, Dawid Sarbak.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: Dariusz Filistyński – przewodniczący komisji, Stanisław Wiącek – zastępca, Adam Biesiadecki, Łukasz Jaźwiec, Maciej Małkowski, Mirosław Sakowski, Jadwiga Stachów.

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: Józef Pokładek – przewodniczący komisji, Adam Biesiadecki – zastępca, Dominik Chodyra, Leszek Chudzik, Piotr Klasa, Szymon Pogoda, Stanisław Wiącek.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Łukasz Jaźwiec – przewodniczący komisji, Marian Kostecki – zastępca, Dariusz Filistyński, Iwona Bojko, Mirosław Sakowski, Damian Sawczak, Jadwiga Stachów.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Andrzej Żuk – przewodniczący komisji, Damian Sawczak – zastępca, Dawid Sarbak, Józef Pokładek, Marian Kostecki, Piotr Klasa, Iwona Bojko.

(info. UM Bolesławiec)

Dodaj Komentarz