Święto rodzicielstwa zastępczego oraz film „ABC rodzicielstwa zastępczego”

0

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom, którym zabrakło ciepła rodzinnego i prawdziwego, spokojnego domu, szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość. 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Zapraszamy także na film, zrealizowany przez Nowicki Film Production, w ramach programu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, którego realizatorem jest Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Film został udostępniony nam przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. To prawdziwe kompendium wiedzy o rodzicielstwie zastępczym.

Dodaj Komentarz