Absolutorium dla Marszałka i Zarządu Województwa Dolnośląskiego

0

Podczas czerwcowej sesji radni sejmiku województwa dolnośląskiego pochylili się nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2018, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Ważnym punktem była informacja o stanie województwa dolnośląskiego za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium.

Dodaj Komentarz