Zacznij żyć bez przemocy

0

 

67432759_2308214352566804_7932341147265925120_n

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w sobotę 24 sierpnia o godzinie 9:00, w siedzibie centrum przy pl. Piłsudskiego 2, pok. 4, rozpoczną się zajęcia dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę od godz. 9:00 do 13:00. w okresie od sierpnia do grudnia br.

violence-against-women-4209778__340

Do programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:
– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

– osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

– osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w programie).

fist-4117726__340

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 75/ 612 17 84 lub w siedzibie PCPR w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 2.

67432759_2308214352566804_7932341147265925120_n

(info. Powiat Bolesławiecki)

Dodaj Komentarz