Echa przeszłości – Stalag VIII A

0

 

Podpisane przez Niemcy konwencje haska i genewska o traktowaniu jeńców wojennych stanowiły, że będą oni mieli zagwarantowane ściśle określone warunki przetrzymywania. Trzecia Rzesza, świadoma rychłego podjęcia agresji na Polskę, już w połowie 1939 roku przygotowała tajne plany przyszłego tworzenia obozów dla wziętych do niewoli szeregowych, podoficerów i oficerów. Opracowywała także założenia do przymusowego wykorzystania ich siły roboczej – co samo w sobie naruszało postanowienia wspomnianych konwencji.
 

ZOBACZ WIDEO

Dodaj Komentarz