Echa przeszłości – Proboszczów

0

Wody górnego biegu rzeczki Skorej, przy której rozłożone są zabudowania dzisiejszego Proboszczowa, przepływają tu niespełna dwa kilometry od powulkanicznego stożka Ostrzycy. Przed drugą wojną światową zasiedloną przez ludzi dolinę owego cieku zwano Lange Gasse – co można rozumieć jako długi zaułek, uliczka.

Dodaj Komentarz