Echa przeszłości – Okmiany, wieś przy Via Regia

0

Dzisiejsze Okmiany do 1945 roku nosiły nazwę Kaiserswaldau – co można tłumaczyć jako Cesarski Las – zaś ich wysunięte najdalej na południe zabudowania określano wtedy mianem kolonii Radchen. Przez północną część wsi przebiega ważny szlak handlowy, niegdyś stanowiący jeden z głównych ciągów komunikacyjnych karawan kupieckich, zmierzających z zachodu na wschód bądź w przeciwnym kierunku. To słynna Via Regia – królewska droga.

Dodaj Komentarz